IT Akademie - Moravskoslezký kraj

Regionální vzdělávací partnerství pro ICT

 

 Cíle projektu:

Prohloubení a zvýšení kvality dalšího vzdělávání pro odvětví informačních a komunikačních technologií (ICT) v Moravskoslezském kraji, a to:

  • inovací vzdělávací nabídky,
  • vzděláváním pracovníků škol a vzdělávacích institucí,
  • vytvářením spojnice mezi dalším vzděláváním a trhem práce,
  • posílením informovanosti o možnostech dalšího vzdělávání v kraji,
  • posilováním partnerství pro řešení konkrétních vzdělávacíh potřeb.

Cíle bude dosaženo vzájemnou provázaností aktivit na podporu dalšího vzdělávání v podnicích a zlepšováním odborné úrovně vzdělávajícíh pracovníků.

Výstupem projektu bude:

  • 9 nově vytvořených/inovovaných vzdělávacích produktů, z toho 1 nově vytvořený produkt s výraznou komponentou IT
  • 2 nově vytvořené/inovované produkty (infoportál "MSK IT Academy" a uživatelská příručka)
  • celkem 108 podpořených osob - účastníků jednotlivých akcí pilotního ověřování vytvořených vzdělávacích produktů
  • posílení vztahů mezi školami, dalšími vzdělávacími institucemi a firemní sférou

 

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.3
Název prioritní osy: Další vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.3.2
Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Číslo výzvy: 01
Název výzvy: Moravskoslezský kraj - Výzva č. 1 pro GP - oblast podpory 3.2
Typ projektu: grantový
Kód prioritního tématu: 72
Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku
   
Název projektu: Regionální vzdělávací partnerství pro ICT
Zkráceny název projektu: Partnerství pro ICT
Název projektu anglicky: Regional partnership for ICT education
Datum zahájení realizace
projektu:
1. 11. 2010
Datum ukončení realizace projektu: 31. 8. 2013
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/01.0022
Celková výše finanční podpory: 3 236 247,70,- Kč

 

 

 

Tento projekt projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.
Europrofis, s.r.o.Krajská hospodářská komora Moravskoslezkého krajeStřední průmyslová škola Elektrotechniky a Informatiky, Ostrava
© 2011 Copyright it-academy.cz | All rights reserved.