IT Akademie - Moravskoslezký kraj

O projektu

Proč portál vznikl?

Vzdělávací infoportál vznikl pod záštitou projektu „Regionální vzdělávací partnerství pro ICT“. Hlavní smysl tohoto grantového projektu spočívá v posílení nabídky v oblasti dalšího vzdělávání ve školách
a dalších vzdělávacích institucích v regionu Moravskoslezského kraje.

Projekt realizuje Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje ve spolupráci se dvěma partnery: vzdělávací a poradenskou společností EuroProfis, s.r.o. a Střední průmyslovou školou elektrotechniky a informatiky, příspěvková organizace, Ostrava.

Bližší informace o realizátorech projektu naleznete v sekci Kontakty.

 

Pro koho je portál určen?

Cílová skupina uživatelů portálu je velmi široká. Jednoduše řečeno je portál MSK IT Academy určen všem, kdo se zajímají o vzdělávání dospělých. Primárně je portál zaměřen na uživatele, jejichž pole působnosti se nachází v Moravskoslezském kraji. Portál však může být neméně zajímavý také pro uživatele z jiných regionů, kteří zde mohou nalézt potřebnou inspiraci, a setkat se s příklady dobré praxe.

Základní myšlenkou portálu je přímé propojení nabídkové a poptávkové strany v oblasti vzdělávání dospělých. Portál MSK IT Academy má sloužit jako společný interaktivní prostor, který usnadní firmám orientaci v široké nabídce služeb a akcí v oblasti vzdělávání, umožní navázání bližších kontaktů mezi oběma stranami, a celkově přispěje k vytvoření důležité spojnice mezi dalším vzděláváním a trhem práce.

Uživateli portálu mohou být například:

 • lektoři, trenéři, kouči, učitelé
 • interní vzdělavatelé působící ve firmách
 • personalisté, manažeři a specialisté, kteří se podílí na procesu dalšího vzdělávání ve firmách
  a institucích
 • školy, vzdělávací instituce a organizace
 • účastníci dalšího vzdělávání z řad veřejnosti, kteří mají zájem o další prohloubení své kvalifikace a osobnostní rozvoj

Co Vám portál nabízí?

 • Dozvíte se o seminářích a dalších akcích z oblasti rozvoje lidských zdrojů aktuálně pořádaných v regionu.
 • Získáte prostor pro uveřejnění vlastní vzdělávací akce a oslovení cílové skupiny.
 • V případě, že potřebujete zajistit konkrétní vzdělávací aktivitu, máte možnost přímo oslovit zapojené firmy a instituce prostřednictvím poptávky.
 • Můžete se seznámit s vytvořenými metodickými a analytickými materiály.
 • Máte možnost nabídnout své služby v oblasti rozvoje lidských zdrojů (realizace vzdělávacích akcí, lektorské služby, výukové prostory, pomůcky, metodiky, koncepty apod.)

 

 

Tento projekt projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.
Europrofis, s.r.o.Krajská hospodářská komora Moravskoslezkého krajeStřední průmyslová škola Elektrotechniky a Informatiky, Ostrava
© 2011 Copyright it-academy.cz | All rights reserved.